KTTR.org

SGW, 6-14-17, Zech. 9

Thanks for listening to “Searching God’s Word”  on KTTR.org  or searchinggodsword.org

Encourage others to LISTEN to “Searching God’s Word” w/ Steve Weeks

M 8 pm, M-W-F 9 am  Click for today’s lesson: Zech. 9